วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

บูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
620101_04_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3