วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญสรรพสิ่งที่เกิดเพื่อเห็นทุกข์ตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๒)

๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสรรพสิ่งที่เกิดเพื่อเห็นทุกข์ตามคำสอนของพระ
620104_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสรรพสิ่งที่เกิดเพื่อเห็นทุกข์ตามคำสอนของพระ.mp3