วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและอาราธนาบารมีนิมิตเต่ามงคล(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและอาราธนาบารมีนิมิตเต่ามงคล
620101_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและอาราธนาบารมีนิมิตเต่ามงคล.mp3