วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐
620112_01_ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ๑๐.mp3