วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๒)

๑๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ
620114_05_ปกิณกะธรรมพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ.mp3