วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้ปรารถนามรรคผลนิพพาน พึงละความสนใจในร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนามรรคผลนิพพาน พึงละความสนใจในร่างกาย
620112_04_ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนามรรคผลนิพพานพึงละความสนใจในร่างกาย.mp3