วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเพ่งโทษตำหนิผู้อื่นเป็นกรรมขวางมรรคผล(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-620101_09_ นิทานการเพ่งโทษตำหนิผู้อื่นเป็นกรรมขวางมรรคผล
620101_09_นิทานการเพ่งโทษตำหนิผู้อื่นเป็นกรรมขวางมรรคผล.mp3