วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

ถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ
620413_03_ปกิณกะธรรมถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ.mp3