วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

ทรงอิทธิบาท ๔ เพื่อเจริญอายุและความสำเร็จในมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทรงอิทธิบาท ๔ เพื่อเจริญอายุและความสำเร็จในมรรคผล
620414_05_ปกิณกะธรรมทรงอิทธิบาท๔เพื่อเจริญอายุและความสำเร็จในมรรคผล.mp3