วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

นอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ
620406_05_ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ.mp3