วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน(เทศน์ ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน
620407_03_เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน.mp3