วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

บวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา
620413_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทยและอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา.mp3