วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๒ ทางเดินของจิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๒ ทางเดินของจิต
620413_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๒ทางเดินของจิต.mp3