วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

ถวายผ้าบังสุกุลอุทิศกุศลแด่ญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายผ้าบังสุกุลอุทิศกุศลแด่ญาติผู้ล่วงลับ
620413_04_ปกิณกะธรรมถวายผ้าบังสุกุลอุทิศกุศลแด่ญาติผู้ล่วงลับ.mp3