วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
620427_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๑หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3