วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญความจริงในการเกิด และตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงในการเกิด และตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
620407_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงในการเกิดและตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์.mp3