วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

หมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ
620427_03_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ.mp3