วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

บวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รัก
620408_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่าเพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3