วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-เทศน์การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล
620428_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล.mp3