วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600312_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3