วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600318_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3