วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
600325_09_คุยก่อนกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว.mp3