วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีให้ถึงพร้อมจะมีผลกับคนรอบข้าง(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมจะมีผลกับคนรอบข้าง
600326_06_ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมจะมีผลกับคนรอบข้าง.mp3