วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-เทศน์จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
600304_03_เทศน์จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป.mp3