วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

การละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก
600311_11_ปกิณกะธรรมการละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3