วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย
600311_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย.mp3