วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

เร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานเร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ
600318_11_คุยก่อนกรรมฐานเร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ.mp3