วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

สวดพุทธมนต์ถวายครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐)

๓๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดพุทธมนต์ถวายครูบาอาจารย์
600331_02_ปกิณกะธรรมสวดพุทธมนต์ถวายครูบาอาจารย์.mp3