วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๐)

๒๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ
600324_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ.mp3