วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ธรรมของผู้เป็นนักบวช(ตอบปัญหาธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ตอบปัญหาธรรมธรรมของผู้เป็นนักบวช
600325_07_ตอบปัญหาธรรมธรรมของผู้เป็นนักบวช.mp3