วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๐)

๒๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย
600324_03_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย.mp3