วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600304_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3