วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600318_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3