วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

การให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่
600305_08_ปกิณกะธรรมการให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่.mp3