วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญอริยสัจ(กรรมฐาน ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญอริยสัจ
600318_12_กรรมฐานใคร่ครวญอริยสัจ.mp3