วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

แบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๐)

๑๐ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานแบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา
600310_01_กรรมฐานแบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา.mp3