วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

พึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ
600318_15_ปกิณกะธรรมพึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ.mp3