วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

พึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา(กรรมฐาน ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานพึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
600304_05_กรรมฐานพึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา.mp3