วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ(กรรมฐาน ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ
600326_05_กรรมฐานใคร่ครวญเป็นปกติก่อนมาปฏิบัติเสมอ.mp3