วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน
600304_12_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน.mp3