วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๖๐)

๑๙ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600319_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3