วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

อย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล
600311_08_ปกิณกะธรรมอย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติพึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล.mp3