วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600326_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3