วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

มารผู้ฆ่าความดี(เทศน์ ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-เทศน์มารผู้ฆ่าความดี
600312_03_เทศน์มารผู้ฆ่าความดี.mp3