วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600305_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3