วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600325_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3