วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์(เทศน์ ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ทศน์กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์
600318_04_เทศน์กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์.mp3