วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-เทศน์คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
600311_04_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3