วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา(ตอบปัญหาธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา
600325_08_ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา.mp3