วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

บวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
600311_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์.mp3